پاورلیفتینگ

وب اختصاصی جمشید بابایی قانع

پاورلیفتینگ
آرشیو
موضوع بندی
جمعه 29 دی‌ماه سال 1391
نتایج پرس سینه اهواز دیماه1391

هجدهمین دوره مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای کشور از 23الی28 دیماه 1391 در اهواز برگزار گردید

عوامل اجرایی

فرشید سلطانی: رئیس کمیته پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران

جبیب اله عایل: رئیس کمیته برگزاری مسابقات

رحیم عسگری : رئیس کمیته داوران

علی رفیع زاده:رئیس هیات استان خوزستان

داوران بین المللی مسابقات :فرشید سلطانی – حبیب اله عایل- رحیم عسگری

داوران ملی : عباس ملا –محمدرضا فتح جلالی- جعفر کریمیان – وحید پور روح الامین –مصطفی یزدانی- ابراهیم واقفی فرد- عسگر نجات – اکبر وحدانی- داود ساعد- حسن هاشم نژاد – محسن امین الرعایا- میلاد ارزاقی- عیسی کریمیان

53کیلوگرم

نوجوانان 1.محمد دلفان خرم آباد 80کیلو 2.سینا خالبند ذوالفقار خرمشهر الف 5/77کیلو 3. ایمان آفرینش روح اله داداشی خوزستان 5/72کیلو                                  جوانان 1.علی کردنژاد  ذوالفقار خرمشهر 125کیلو

59کیلوگرم

نوجوانان 1.مظهر قازانی ذوالفقار خرمشهر الف 110کیلو 2. حسین بیات زنجان 5/107کیلو 3. پیمان بندنشان ذوالفقار خرمشهر ب 5/102کیلو

جوانان 1.حامد زمان  رکورد دزفول 100کیلو 2.مجیدزارع روح اله داداشی خوزستان 80کیلو

بزرگسالان 1.منصور علیپور ملی حفاری195کیلو 2.احمد اعتمادیان پتروشیمی مارون155کیلو3.عبدالعظیم صحرایی زاده روحاله داداشی خوزستان 130کیلو

مستر 1 1.علیرضا ستوده نامجو رشت 70کیلو

مستر 2 1. محمدداوود کریمی تکدانه اراک 85کیلو 2. رحمن فعال روح اله داداشی خوزستان 60کیلو

مستر3 1. حسین خلیل زاده ایمان چالوس 90کیلو 2. محمدرضا عمرانی هپکو اراک 55کیلو 3. رحیم جباری آ- غربی 5/42کیلو

مستر 4 1. محمدرضا مهاجرانی هپکواراک 65کیلو

66کیلوگرم

نوجوانان 1. سجاد جعفریان ذوالفقار خرمشهر 120کیلو 2. پویا داودی ذوالفقار خرمشهر 5/107کیلو

جوانان 1.پدرام باباخانی فردفارس 5/177کیلو 2.عباس سهرابی  رکورددزفول 175کیلو 3.آرش محمودیان روح اله داداشی خوزستان 110کیلو

بزرگسالان 1.محمد ناطقی ملی حفاری 5/192کیلو2.کوشا معتمدی ملی حفاری 190کیلو 3.پدرام باباخانی پتروشیمی مارون 180کیلو

مستر1 1.قاسم اکرمی فارس 40کیلو

مستر2 1. محمدرضا خورشید نیا روح اله داداشی خوزستان 80کیلو

مستر3 1. اصغر قاسمی فارس 90کیلو 2. اردشیر همدانیان ایمان چالوس 5/82کیلو 3. علی خانی فراهانی هپکواراک 5/52کیلو

مستر4 1. علی حیدر ثاقب گیلان 80کیلو

74کیلوگرم

نوجوانان 1. احد اخگری آ-شرقی 5/142کیلو 2.سید سعید موسوی فرد فارس 5/137کیلو 3. علیرضا لشگری ذوالفقار خرمشهر 135کیلو

جوانان 1.حسن خماس زاده رکورد دزفول 5/177کیلو 2.عماد تقوایی بوشهر 175کیلو 3.عمادرکرکیان  رکورد دزفول 155کیلو  بزرگسالان 1.اکبر عبدالهی غفوری ملی حفاری 225کیلو 2. داوود ساعد امیر ارسلان بستان آباد200کیلو 3.محمدمحمدی ایلام 190کیلو

مستر1 1. عبدالعظیم حمیدزاده روح اله داداشی 165کیلو 2. محمودرضا گودرزی امیدالیگودرز 160کیلو 3. علی کتابچی گیلان 150کیلو

مستر2 1. عرفان حبیبی کردستان 5/92کیلو

مستر3 1. علی پاپی روح اله داداشی خوزستان 90کیلو

مستر4 1. محمد معصومی روح اله داداشی خوزستان 70کیلو 2. سید عیسی مهاجرانی هپکواراک 60کیلو

 

83کیلوگرم

نوجوانان 1. امیر حسین خلیلی خرم آباد 5/172کیلو 2. فرشاد آبادی ذوالفقار خرمشهر 5/147کیلو 3. سهیل بیگی ذوالفقار خرمشهر 115کیلو

جوانان 1.حسین کمالی  بوشهر 250کیلو 2.امین کاهکش  رکورد دزفول 205کیلو 3.میلاد مافی روح اله داداشی خوزستان 195کیلو

بزرگسالان 1.احسان ایمانی کیا ملی حفاری 5/252کیلو 2. حسین کمالی ملی حفاری 230کیلو 3.امین کاهکش روح اله داداشی خوزستان 210کیلو

مستر1 1.عبدالر ضا کریمی روح اله داداشی 170کیلو 2. احمد گرجی روح اله داداشی 100کیلو 3. سیدجمیل حسینی کردستان 100کیلو

مستر2 1. اسماعیل فتوت اصفهان 165کیلو 2. غلامعلی بارونی روح اله داداشی 160کیلو 3. نادر زحمت کش فارس 5/157کیلو

مستر3 1. علی اصغر حسینی ایمان چالوس 90کیلو 2. علی صادقی روح اله داداشی 75کیلو

مستر4 1. نبی ساکی هپکو اراک 65کیلو 2. جلیل مسروری کردستان 65کیلو

93کیلوگرم

نوجوانان 1. حمیدرضا نظریان خرم آباد 5/207کیلو 2.حمید تعصب فرد فارس 175کیلو 3. بهروز قنبری ذوالفقار خرمشهر 5/147کیلو

جوانان 1.سعید نجات فردفارس 5/192کیلو 2.یداله آقایی  روح اله داداشی خوزستان 180کیلو 3.محمد امین یاغچی آ- شرقی 140کیلو

بزرگسالان 1.مجیدحاج اقا بزرگ ملی حفاری 5/282کیلو 2. همایون کریمی زاده پتروشیمی مارون 210کیلو 3.جهانگیر بختیاری ایلام 200کیلو

مستر1 1.امین قزبانی روح اله داداشی 5/212کیلو 2. داریوش جوزائی روح اله داداشی 210کیلو 3. محمدجواد رحیمی فارس 170کیلو

مستر2 1. شمس اله داود آبادی تکدانه اراک 160کیلو 2. خلف غبیشابی روح اله داداشی 130کیلو 3. محمدرسول رضائی گیلان 5/112کیلو

مستر3 1. قاسم محمدی هپکواراک 125کیلو 2. علی محمد بخشی اصفهان 95کیلو 3. یعقوب نجفی روح اله داداشی 30کیلو

مستر4 1. حسن مقدم نسب هپکو اراک 60کیلو

105کیلوگرم

نوجوانان 1. سجاد زارعی پور ذوالفقار خرمشهر ب 100کیلو

جوانان1. سامان پوریافرد رکورد دزفول 5/277کیلو 2.حسین کریمی رکورد دزفول 230کیلو 3.سالار رحمانی ذوالفقار خرمشهر 215کیلو

بزرگسالان 1.حسین حمیدی ملی حفاری 290کیلو 2. سامان پوریا فرد پتروشیمی مارون 5/282کیلو 3.داود شاه آبادی پتروشیمی مارون 265کیلو

مستر1 1.محمدحسن زمانی فارس 5/222کیلو 2. همایون هادی دهکردی تهمتن چهارمحال 220کیلو 3. غلامرضا عجربی روح اله داداشی190کیلو

مستر2 1. خدارحم نوذرپور روح اله داداشی خوزستان 120کیلو

مستر3 1. علی رزازپور بمی کرمان 110کیلو 2. حسن ولی زاده هپکو اراک 70کیلو

مستر4 1. علی اصغر بی نیاز مشهد 115کیلو

120کیلوگرم

نوجوانان 1.پوریا محمدی ذوالفقار خرمشهر الف 170کیلو

جوانان 1.امیرخیری زاده  رکورد دزفول 195کیلو 2.علی محمد حقانی چهارمحال 120کیلو

بزرگسالان1.امیرخیری زاده پتروشیمی مارون 200کیلو 2. جعفر کریمان کارون اصفهان 170کیلو

مستر 1 1.محمدرضا صادق نیا کرمانشاه 180کیلو 2. بهمن امانی روح اله داداشی155کیلو 3. قهرمان بابالو خوی 5/142کیلو

مستر2 1. حسین میرشکاری ایمان چالوس 175کیلو 2. محمدآل خمیس ملی حفاری160کیلو 3. عادل نواعتقاد تکدانه اراک 5/157کیلو

مستر3 1. ناصر اسدی هپکو اراک 180کیلو 2. علی اکبر احتیاطی روح اله داداشی خوزستان 50کیلو

120+کیلوگرم

نوجوانان 1.مهدی رضائی ذوالفقار خرمشهر الف 125کیلو

جوانان1. آرش صفریان بوشهر 240کیلو 2.حمید کیائی منش ذوالفقار خرمشهر 230کیلو

بزرگسالان 1. علی اسماعیلی ملی حفاری 5/322کیلو 2.امید نجفی ملی حفاری 5/312کیلو

مستر1 1.محمدفیض الهی تبریزیان مشهد 215کیلو 2. مجتبی خاکساریزدی فارس 180کیلو

نتایج تیمی

نوجوانان 1.ذوالفقار خرمشهر الف 57امتیاز 2.ذوالفقار خرمشهر ب 43امتیاز 3.خرم آباد 36امتیاز قهرمان قهرمانان حمیدرضا  نظریان  خرم آباد با 130امتیاز

جوانان 1.رکورد دزفول خوزستان 57امتیاز 2.روح اله داداشی خوزستان 41امتیاز 3.هیات بوشهر 33امتیاز  قهرمان قهرمانان حسین  کمالی بوشهر با 172امتیاز

بزرگسالان 1. ملی حفاری الف 60امتیاز 2.پتروشیمی مارون الف43امتیاز 3. روح اله داداشی خوزستان 34امتیاز قهرمان قهرمانان علی اسماعیلی ملی حفاری با 181امتیاز

مستر1 1.روح اله داداشی خوزستان الف 44امتیاز 2. فارس 41امتیاز 3. روح اله داداشی خوزستان ب 40امتیاز قهرمان قهرمانان محمدحسین زمانی فارس با 134امتیاز

مستر2 1. روح اله داداشی خوزستان الف 51امتیاز 2. تکدانه اراک 39امتیاز 3. ایمان چالوس 17امتیاز قهرمان قهرمانان اسماعیل فتوت اصفهان 110امتیاز

مستر3 1. هپکواراک 41امتیاز 2. روح اله داداشی خوزستان 38امتیاز 3. ایمان چالوس 33امتیاز قهرمان قهرمانان ناصر اسدی هپکو اراک با 106امتیاز

تهیه وتنظیم:جمشید بابائی قانع


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 115259


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

تبلیغات

باشگاه ارسلان لاهیجان

 به مدیریت و مربیگری جمشید بابایی قانع

شماره تماس دریافت برنامه برای پرس سینه وپاورلیفتینگ از مبتدی تا قهرمانی 09119464870