پاورلیفتینگ

وب اختصاصی جمشید بابایی قانع

پاورلیفتینگ
آرشیو
موضوع بندی
چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390
نتایج مسابقات پاورلیفتینگ کشور شهریور۹۰زرین شهر

بسمه تعالی

داوران بین المللی فرشید سلطانی – حبیب اله عایل – مانی خسروی – جمشید بابائی قانع – رحیم عسگری – رضاجعفری -سید صامد قریشی – علی عبداله زاده - سعیدبخشی

داوران ملی :منوچهر فکور- مرتضی جانقربان – عبدالرضا کریمی - علی اندک رنج –جعفر کریمیان – محمدرضا فتح جلالی - محمدعلی کریمیان – شهریار وحید روح الامین – اکبروحدانی – یوسف رازقی - حسین صلاح الدین – ابراهیم واقفی فرد- پژمان عدیلی- جواد باباحبیب– محمدعلی کریمیان – عسکرنجات- سیداحمد احمدزاده – علیرضا حاج محمد-

نتایج انفرادی: 53 کیلوگرم

نوجوانان 1.محمدنعیم حسنی ایمان چالوس 5/382 کیلوگرم 2.مجتبی بلدی زاینده رود 275کیلوگرم3.حسین سجادیان قمی ایمان چالوس 5/262کیلوگرم

جوانان 1.مهردادظفری امام حسن شیراز 5/412کیلوگرم2.مهدی منصوری زنجان5/357کیلوگرم 3.علی کشاورزی قزوین 350کیلوگرم

59کیلوگرم

نوجوانان 1.حسن اکبر بابائی زاینده رود 415کیلوگرم 2.محمد جوادحسین یزدی کرمان 395کیلوگرم 3.محمدرضا کبودوند زنجان 5/377کیلوگرم

جوانان 1.حسین دلدار تختی شهرکرد 450کیلوگرم 2.محمددودانگه قزوین 425کیلوگرم 3.امیر مصطفوی زارع زنجان 410کیلوگرم

مستر1 1.علیرضا بلدی خمینی شهر 5/302کیلوگرم 2.علیرضا ستوده نامجو رشت 225کیلوگرم

مستر2 1.حسید خلیل زاده میرهاشم مازندران 315کیلوگرم 2.حسین داوری اصفهان 245کیلوگرم 3.رحیم جباری  آ- غربی 180کیلوگرم

مستر3 1.محمدرضا عمرانی گلدیس اراک  240کیلوگرم 2.رحمت اله ظاهری  همدان 215کیلوگرم 3.قلی آبراهه  مازندران 195کیلوگرم

مستر4 1. محمدابراهیم مزدستان  مازندران 210کیلوگرم 2.حسین سروری  خراسان رضوی 155کیلوگرم

بزرگسالان 1.امیر اسداله زاده  میلاتچ  5/547کیلوگرم 2.اسماعیل توکلی  ذوالفقار اصفهان 5/542کیلوگرم 3.ایمان علیخانی  نیروی زمینی ارتش 440کیلوگرم

66کیلوگرم

نوجوانان 1.محسن نوری  زرین کرمانشاه 480کیلوگرم 2.کیانوش احمدی تختی شهرکرد 475کیلوگرم 3.ایمان سلیمانی خوزستان 440کیلوگرم

جوانان 1.میلادنصیری تختی شهرکرد 5/587کیلوگرم 2.سامان ملکی  زرین کرمانشاه 560کیلوگرم 3.سجادهادیپور رضازاده صومعه سرا 5/532کیلوگرم

مستر1 1.نعمت اله  حسین زاده مس سرچشمه 460کیلوگرم 2.رسول همتی ذوالفقار حیدر کرمانشاه 430کیلوگرم 3.شاپور کاکائی قزوین 405کیلوگرم

مستر2 1.کریم گرشاسبی مازدران  5/482کیلوگرم 2.فضل اله صالحی مرودشت فارس 445کیلوگرم 3.جمعه اسدپور  خوزستان 5/342کیلوگرم

مستر3 1.علی حیدر ثاقب  گیلان 350کیلوگرم 2.علی خانی فراهانی گلدیس اراک275کیلوگرم 3.جهانشاه حیدریان  پیام تهران  215کیلوگرم

بزرگسالان 1.سیداحمداحمدزاده  خوزستان 625کیلوگرم 2. احسان مهری  نیروی زمینی ارتش 5/557کیلوگرم 3.یونس محمدی  خوزستان  540کیلوگرم

74کیلوگرم

نوجوانان 1.مهردادفریادرس البرز 5/487کیلوگرم 2.مرتضی شکوه کرمان 470کیلوگرم 3.علیرضامرادی تهمتن چهارمحال بختیاری 470کیلوگرم

جوانان 1.حمیدحیدری  شهرداری زرین شهر 5/677کیلوگرم 2.عرفان منصوری کرمانشاه 610کیلوگرم 3.جواد عرب  کرمان 5/607کیلوگرم

مستر1 1.اکبر ذوالقدر  قزوین  590کیلوگرم 2.مرتضی مزدور دشتابی  مرودشت فارس 540کیلوگرم3.حبیب اله نعیم حسنی  مازندران 465کیلوگرم

مستر2 1.منوچهر خاکسار تختی شهرکرد 5/372کیلوگرم 2.علی عبداله زاده مازندران  355کیلوگرم  3.شکراله بهی نیا  کردستان 325کیلوگرم

مستر3 1.حسن عرب بافرانی  قزوین  380کیلوگرم 2.محمودسپه دوست بم کرمان 325کیلوگرم 3.فریبرز تابش مازندران 315کیلوگرم

مستر4 1. محمدجواد اکبری پیام تهران 185کیلوگرم

بزرگسالان 1.حسین رستمی  میلاتچ 5/727کیلوگرم 2.مصطفی سمیعیان  نیروی زمینی ارتش 685کیلوگرم 3.محمدرفیعی شفیق  ذوالفقار اصفهان 685کیلوگرم

83کیلوگرم

نوجوانان 1.حسین شادفر تختی شهرکرد 630کیلوگرم 2.محمدداتلی بیگی زاینده رود 5/617کیلوگرم 3.چپا قادرزاده  زاینده رود 5/572کیلوگرم

جوانان 1.سعد شریفی شهرداری زرین شهر 745کیلوگرم 2.میثم شهبازی  زرین کرمانشاه 5/702کیلوگرم 3.سعیدمشکل گشا امام حسن شیراز 5/667کیلوگرم

مستر 1 1.داوود صالحی گلدیس اراک 605کیلوگرم 2.ابوالفضل رحمانی  قزوین 580کیلوگرم 3.اسماعیل نوروزی قزوین 575کیلوگرم

مستر2  1.غلامرض بهرامی مازندران 480کیلوگرم 2.هوشنگ عباسی طاهر شیراز 5/477کیلوگرم 3.عباس ناصری  مس سرچشمه 410کیلوگرم

مستر3  1.مجیدذات پرور گیلان 5/407کیلوگرم 2.اسماعیل پوریوسف مازندران 305کیلوگرم 3.محمود زندیه دولابی  پیام تهران 265کیلوگرم

بزرگسالان 1.علی بابااحمدی ذوالفقار  اصفهان 795کیلوگرم2.سعید شریفی ذوالفقار اصفهان 750کیلوگرم  3.سعید کشاورز جعفر زاده قزوین 740کیلوگرم

93کیلوگرم

نوجوانان 1.ایمان بذرگر  امامحسن شیراز 625کیلوگرم 2.توحیدنصیری زرین کرمانشاه 555کیلوگرم 3.رضا عابدی زاینده رود 535کیلوگرم

جوانان 1.پوریا پایون شهرداری زرین شهر الف815کیلوگرم 2.علیرضا رضائی  شهرداری زرین شهر الف 770کیلوگرم 3.حجت مبارک شهرداری زرین شهر ب 725کیلوگرم

مستر1 1.بختیار درخشان  تختی چهارمحال 690کیلوگرم 2.علیرضاجمشیدی  ذوالفقار حیدر 5/632کیلوگرم 3.علی محمد آریافر  همدان  5/512کیلوگرم

مستر2 1.یحیی علیخانی  ستارگان اصفهان 535کیلوگرم 2.اسماعیل فتوت ستارگان فولادشهر490کیلوگرم 3.رحمان جعفری  گلدیس اراک 340کیلوگرم

مستر3 1.علی اصغر گودرزی مازندران  5/207کیلوگرم

مستر4 1. پنجعلی پناهی تختی چهارمحال 270کیلوگرم 2.عباس روحانی خراسان رضوی 190کیلوگرم 3.احمدساعتچی  پیام تهران 5/147کیلوگرم

بزرگسالان 1.مهدی طهماسبی   خوزستان  880کیلوگرم 2.محمدعلی محمدی ذوالفقار اصفهان 840کیلوگرم3.پوریا پایون ذوالفقار اصفهان 820کیلوگرم

105کیلوگرم

نوجوانان 1.یونس نادری  زاینده رود 5/692کیلوگرم 2.حسین مقدسیان تختی شهرکرد 510کیلوگرم 3.امیرحسین غیاثوند قزوین455کیلوگرم

جوانان 1.محمدمهدی عسگری زرین کرمانشاه 815کیلوگرم 2.علیرضا جهانشاهی  امام حسن شیراز 715کیلوگرم 3.پیمان فصیحی همدان 5/652کیلوگرم

مستر1 1.سید نصرالدین عماد خمینی شهر 5/667کیلوگرم 2.محمدبیگدلی  البرز 665کیلوگرم3.علی مرادی خمینی شهر 655کیلوگرم

مستر2 1.علی فرامرزی  تختی شهرکرد 5/592کیلوگرم 2.اکبر بهمنیار مازندران 565کیلوگرم  3.جعفرنیری  مرودشت فارس 560کیلوگرم

مستر 3 1.علی رزازپور کرمان 5/467کیلوگرم  2.حسن ولی زاده گلدیس اراک 465کیلوگرم 3.احمد بنی اسد پیام تهران 5/202کیلوگرم

بزرگسالان 1.مصطفی رنجبر  میلاتچ 5/867کیلوگرم 2.محسن حسین پور خوزستان 865کیلوگرم 3.هیوا مهران بانه 5/837کیلوگرم

120کیلوگرم

نوجوانان 1.شهاب بالاور کرمان 605کیلوگرم 2.محمد عبدالهی  تختی شهرکرد 5/542کیلوگرم

جوانان 1.پوریا جمشیدی قزوین 5/752کیلوگرم 2.حسین صارمی  اردبیل 750کیلوگرم 3.محمداورنگی   زرین کرمانشاه 700کیلوگرم

مستر1 1.عباس گلستانی  ذوالفقار حیدر 740کیلوگرم 2. علی ظفر آبادی طاهر شیراز 685کیلوگرم 3.رضا عبدالمالکی همدان 685کیلوگرم

مستر2  1.حسین میرشکاری   مازندران 630کیلوگرم  2.حسین علیپور  شهرداری شیراز 590کیلوگرم 3.رسول صونه  آ-غربی 525کیلوگرم

مستر3  1.حسین همتی هزاره   گلدیس اراک 430کیلوگرم  2.محمدرضا فردین  خ- رضوی 260کیلوگرم

بزرگسالان 1.مهدی مافی غلامی  خوزستان  5/937کیلوگرم 2.مجید دلیر میلاتچ  935کیلوگرم  3.مهدی رمضانی  قزوین 875کیلوگرم

120+کیلوگرم

نوجوانان  1.رضاباجوروند  خوزستان 620کیلوگرم 2.محمدرضاایمانی  زاینده رود 615کیلوگرم

جوانان 1.سیدعلی موسوی نیک  تختی شهرکرد 740کیلوگرم 2.محسن ریاحی تختی شهرکرد 5/702کیلوگرم 3.مرتضی خسروی  شهرداری زرین شهر 5/672کیلوگرم

مستر 1  1.اردشیرفاتحی  ذوالفقار حیدر کرمانشاه 660کیلوگرم 2.حسین کاظمی  خمینی شهر 595کیلوگرم3.فرهاد امیری ذوالفقار حیدر کرمانشاه 550کیلوگرم

مستر2  1.جعفر جعفری  زنجان  545کیلوگرم 2.حسن عرفانی  ستارگان فولادشهر 390کیلوگرم 3.مصیب قربانی خراسان رضوی  235کیلوگرم

مستر3 1. مسعودبختیاری  مازندران  405کیلوگرم  2.محمد حسین زارعی پور خراسان رضوی 160کیلوگرم

بزرگسالان 1.حمید عباس شهری میلاتچ  910کیلوگرم 2. فرشید محمد قاسمی  گچساران 5/802کیلوگرم 3.شهرام ساکی  نیروی زمینی ارتش 750کیلوگرم

نتایج تیمی

نوجوانان 1.زاینده رود اصفهان 51امتیاز 2.تختی شهرکرد  46امتیاز 3.کرمان 36امتیاز       قهرمان قهرمانان حسین شادفر تختی شهرکرد 442امتیاز

جوانان 1.شهرداری زرین شهر الف 53امتیاز 2.تختی شهرکرد 52امتیاز 3. مجموعه ورزشی زرین کرمانشاه 47امتیاز    قهرمان قهرمانان پوریا پایون  شهرداری زرین شهر 511امتیاز

مستر 1 1.ذوالفقار حیدر کرمانشاه 50امتیاز 2.خمینی شهز اصفهان 48امتیاز 3.قزوین37امتیاز

قهرمان قهرمانان بختیار درخشان  تختی شهرکرد 433امتیاز

مستر2  1. مازندران 57امتیاز 2.ستارگان فولاد شهر 43امتیاز 3.تختی شهر کرد  30امتیاز  قهرمان قهرمانان  کریم گرشاسبی  381امتیاز

مستر3 1.گلدیس اراک 42امتیاز 2.پیام تهران  38امتیاز 3.مازندران  37امتیاز قهرمان قهرمانان علی رزاز پور کرمان با 280امتیاز

بزرگسالان 1. میلاتچ خراسان رضوی 57امتیاز 2.خوزستان الف 53امتیاز 3.ذوالفقار اصفهان 47امتیاز   قهرمان قهرمانان  مهدی طهماسبی   با 562امتیاز

                                                                    تهیه وتنظیم

                                                                 جمشیدبابائی قانع


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 115259


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

تبلیغات

باشگاه ارسلان لاهیجان

 به مدیریت و مربیگری جمشید بابایی قانع

شماره تماس دریافت برنامه برای پرس سینه وپاورلیفتینگ از مبتدی تا قهرمانی 09119464870