پاورلیفتینگ

وب اختصاصی جمشید بابایی قانع

پاورلیفتینگ
آرشیو
موضوع بندی
جمعه 31 تیر‌ماه سال 1390
نتایج پرس سینه شهررضا۱۳۹۰

بسمه تعالی

داوران بین المللی: حبیب اله عایل – رحیم عسگری – جمشید بابائی قانع

داوران ملی :مرتضی جانقربان – اکبر وحدانی –جعفرکریمیان - علیرضا اندک رنج میلادذات پرور- وحید روح الامین- سیدامیر موسوی- عبدالرضا کریمی –پژمان عدیلی میلاد ارزاقی

نتایج انفرادی

53کیلوگرم نوجوانان 1.علی کریمی  گراش-جوان فارس 110کیلوگرم 2.محمدرضا احمدی سبلان همدان 85کیلوگرم 3.فرهاد شبانپور شهرضا 5/72کیلوگرم

جوانان 1.مهدی ارباب شهرضا 5/147کیلوگرم 2.صادق شیخ زاده ناهیدی دزفول 5/137کیلوگرم 3.علی کردنژاد ناهیدی دزفول 5/112کیلوگرم

59کیلوگرم نوجوانان 1.سعیددهقانی شهرضا135کیلوگرم 2.پدرام امینی زنجان 110کیلوگرم 3.محمدآرزومندی پاسارگادقم 5/102کیلوگرم

جوانان 1.مجتبی موقر 5/142کیلوگرم 2.---------------3.سعید نادری شهرضا 5/132کیلوگرم

مستر1 1.ایرج شجاعی   درچه  5/92 کیلوگرم

مستر2 1.حمید اسدی   طلایی گیلان  70کیلوگرم 2.حسین قاسمی پاسارگاد اصفهان 5/42 کیلوگرم

مستر 3 1.محمدرضاعمرانی   شهرداری اراک 5/62 2 کیلوگرم.عبدالرسول پور جوهری 5/62 کیلوگرم

مستر 4 1.رحمت اله طاهری  همدان 55 کیلوگرم 2.سید تقی میر سالاری  پاسارگاداصفهان 50کیلوگرم

بزرگسالان 1.منصور علیپور خوزستان190 کیلوگرم 2.حجت توحیدی نژاد    شهرضا الف 155کیلوگرم 3.مهدی ارباب   شهرضا 150کیلوگرم

66کیلوگرم   نوجوانان 1.مهدی نیازی شهرضا 120کیلوگرم 2.معین قادری شهرضا60کیلوگرم

جوانان 1.میثم فعله گری  سبلان همدان 150کیلوگرم 2.بهزاد بهرامی زنجان 5/147کیلوگرم 3.حسن مظفری بوشهر145کیلوگرم

مستر1  1.مجید حامدی   شهرداری اراک 5/132کیلوگرم 2.علی هادیان   شهرداری اراک 5/127کیلوگرم 3.نعمت اله حسین زاده   کرمان 125کیلوگرم

مستر2  1.کریم گرشاسبی   کرج البرز  5/127کیلوگرم2.خلیل اسدی  همدان 105 3.حسین علی هندی پاسارگاد اصفهان 95کیلوگرم

مستر3  1.محمد سپه دوست  کرمان 65کیلوگرم

بزرگسالان 1.محمد ناطق  شهرضا الف  210کیلوگرم 2.محمد بادنوروز شهرضا الف 180کیلوگرم 3.جواد امشاسفند  شهرضا ب  5/172کیلوگرم

74کیلوگرم  نوجوانان 1.عباس آرامزاد یگانه پیام مخابرات ایلام 165کیلوگرم 2.وحید خباز بوشهر 150کیلوگرم 3.مهرداد فریادرس تهران 5/112کیلوگرم

جوانان 1.رسول صالحی شهرضا 5/207کیلوگرم 2.محمدرضا آذرمینا آبشار گراش فارس 205کیلوگرم 3.نوید شاه حسینی  شهرضا 185کیلوگرم

مستر1 1.اکبر ذوالقدر  قزوین 180کیلوگرم  2.حسن حاج کناری  مازندران 5/122کیلوگرم 3.اکبر ربیع   تهمتن چهارمحال 90کیلوگرم

مستر2 1.سید عباس کاظمی  گیلان  130کیلوگرم2.حسن نوروزی  همدان  5/107 3.عباسعلی پناهی  پاسارگاداصفهان 95کیلوگرم

مستر3 1.فریبرز تابش  کرج البرز 90کیلوگرم 2.یدا..سلطانی   پاسارگاد اصفهان 45کیلوگرم

مستر4 1.نبی ساکی نژاد   شهرداری اراک 70کیلوگرم

بزرگسالان 1.داوود ساعد   شهرضا الف 5/202کیلوگرم 2.محسن جهانبازی   تهمتن چهارمحال 5/202کیلوگرم 3.مصطفی حجتی   کرج البرز  195کیلوگرم

83کیلوگرم نوجوانان 1.محمد سراجی گراش-جوان فارس 175کیلوگرم 2.محمدجوادتابه زر آبشار گراش فارس 5/117کیلوگرم

جوانان 1.آرش سلیمی  آ- شرقی 230کیلوگرم 2.سعیدرشیدنهال ایلام  5/197کیلوگرم 3.میثم شهبازی شهرضا 5/197کیلوگرم

مستر1 1.داریوش جوزایی لرستان 5/192کیلوگرم 2.محمدفریدیکتا ذات پرور رشت 190کیلوگرم 3.محمدرضایوسف گودرزی لرستان 180کیلوگرم

مستر2 1.عباس افشاری پور کرمان 165کیلوگرم2.سیاوش ناهید پاسارگاداصفهان 160کیلوگرم 3.حسین فرجی شهرداری اراک5/157کیلوگرم

مستر3 1.حسین سرشار همدان 5/102کیلوگرم2.صمدمحمدی شهرداری اراک5/92کیلوگرم3.محمدداوری نسب اسلام آباد غرب 5/87کیلوگرم

مستر4 1.ولی اله طهماسبی قم 70کیلوگرم

بزرگسالان 1.محمدجمشیدی شهریارکرج 245کیلوگرم 2.میثم شهبازی فرد شهرضا5/192کیلوگرم

93کیلوگرم نوجوانان 1.محمدجعفرزاده گراش- جوان فارس 5/177کیلوگرم 2.حسین رحیمی نیکو زنجان  5/172کیلوگرم 3.علی بهرامی فرد ناهیدی دزفول 5/157کیلوگرم

جوانان 1.علیرضا رضای شهرضا 215کیلوگرم 2.میلاد عسلی لرستان 200کیلوگرم 3.سید نبی قوچی پیام مخابرات ایلام 200کیلوگرم

مستر1 1.جمشید شفیع زاده درچه 225کیلوگرم 2.همایون هادی تهمتن چهارمحال 220کیلوگرم 3.محمدرضا تقی پور اوج اهواز 200کیلوگرم

مستر2 1.اسماعیل فتوت پاسارگاد اصفهان5/172کیلوگرم 2.شمس اله داود آبادی شهرداری اراک145کیلوگرم 3.اسماعیل کاکائی اسلام آباد غرب 5/142کیلوگرم

مستر3 1.قاسم محمدی شهرداری اراک 5/117کیلوگرم2.علی اصغر بینیاز خراسان رضوی 110کیلوگرم 3.علیرضا صمصامی پیام مخابرات فارس 80کیلوگرم

بزرگسالان 1.مجید حاج آقابزرگی خوزستان 280کیلوگرم 2.مسعودپورخیری خوزستان 5/262کیلوگرم 3.حسن شبچراغی شهرضا255کیلوگرم

105کیلوگرم  نوجوانان 1.سعید آزاد فلاح  زنجان 220کیلوگرم 2.یزدان حیاتی شهرضا 130کیلوگرم

جوانان 1.حسین صارمی اردبیل 220کیلوگرم 2.فرشادنوری لرستان 160کیلوگرم

مستر1  1.علی اشرف نرگسی  ایلام  215کیلوگرم 2.محمدرضا امامی  مخابرات فارس 210کیلوگرم 3.حمیدرضا سامدی شهرداری اراک 145کیلوگرم

مستر2  1.یداله جلال وندی قم 200کیلوگرم 2.محسن عاملی  پاسارگاد اصفهان 145کیلوگرم 3.محمدتقی آذرلو شهرداری اراک 5/137کیلوگرم

مستر3 1.عبداله مالچی  پاسارگاداصفهان 130کیلوگرم 2.سیدمجدالدین نیرومند  مخابرات فارس 5/117کیلوگرم 3.حسن ولیزاده  شهرداری اراک 115کیلوگرم

بزرگسالان 1.سید صامدقریشی شهرضا 5/292کیلوگرم 2.داودابن علی  شهرضا 285کیلوگرم 3.حسین حمیدی پور اوج اهواز 285کیلوگرم

120کیلوگرم  جوانان 1.احمد مهرابی زاده شهرضا240کیلوگرم 2.فرشادحیدری شهرضا165کیلوگرم

مستر1  1.مصطفی چک زنجان 215کیلوگرم 2.مرتضی دلیری  قم 5/197کیلوگرم 3.رضا محمودی  درچه 170کیلوگرم

مستر2  1.خداکرم علیپور چهارمحال 165کیلوگرم 2.عادل نواعتقاد  شهرداری اراک 155کیلوگرم 3.حسین عرفانی  پاسارگاد اصفهان  100کیلوگرم

مستر3 1.ناصر اسدی  سنندج  170کیلوگرم 2.حسین همتی  شهرداری اراک  95کیلوگرم 3.سیروس سالاری  مخابرات فارس 65کیلوگرم

بزرگسالان 1.مهراب ملکی  خوزستان 305کیلوگرم 2.علیرضا خاکباز  همدان  265کیلوگرم 3.محمدآقاجاری  اوج اهواز  260کیلوگرم

120+کیلوگرم نوجوانان محمدرضا اردشیری چهارمحال بختیاری 250کیلوگرم 2.محمدعلی موسی زاده شهرضا 160کیلوگرم3.سیدمهدی مرتضویان شهرضا 130کیلوگرم

جوانان 1.مهرزاد روشنی آ-شرقی 235کیلوگرم 2.حمیدکیانی منش ناهیدی دزفول 210کیلوگرم

مستر1 1.برزو بهروزفر  شهریار تهران 250کیلوگرم 2.سعیدهداوند  دماوند  230کیلوگرم 3.حسین کاظمی  درچه  140کیلوگرم

مستر2 1.مسعودبختیاری  مازندران  155کیلوگرم

برگسالان  1.سعیداکبرزاده  خوزستان 5/307کیلوگرم 2.محمدامین سقائی مخابرات فارس 255کیلوگرم

قهرمان قهرمانان

نوجوانان: محمدرضا اردشیری 142امتیاز

جوانان :آرش سلیمی آ- شرقی 153امتیاز

مستر1 :برزو بهروزفر 143امتیاز

مستر2 :یداله جلال وندی 119امتیاز

مستر3 :ناصراسدی 101امتیاز

بزرگسالان:مجیدحاج آقابزرگی 176امتیاز

نتایج تیمی

نوجوانان 1.شهرضا الف 49امتیاز 2.زنجان 37امتیاز 3.گراش- جوان فارس 36امتیاز

جوانان 1.شهرضا الف 56امتیاز 2.شهرضا ب 41امتیاز3.ناهیدی دزفول 33امتیاز

مستر1 1.درچه اصفهان 47امتیاز 2.شهرداری اراک 29امتیاز 3.قزوین 18امتیاز

مستر2 1.پاسارگاداصفهان 47امتیاز 2.شهرداری اراک 34امتیاز 3.تهمتن چهارمحال بختیاری 24امتیاز

مستر3  1.شهرداری اراک 50امتیاز 2.پاسارگاداصفهان 43امتیاز3.پیام مخابرات فارس 29امتیاز

بزرگسالان 1.خوزستان 57امتیاز 2.اصفهان 54امتیاز 3.شهرضا 38امتیاز

                                              تهیه وتنظیم: جمشید بابائی قانع

                                               کمیته فنی پاورلیفتینگ کشور


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 115259


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

تبلیغات

باشگاه ارسلان لاهیجان

 به مدیریت و مربیگری جمشید بابایی قانع

شماره تماس دریافت برنامه برای پرس سینه وپاورلیفتینگ از مبتدی تا قهرمانی 09119464870