پاورلیفتینگ

وب اختصاصی جمشید بابایی قانع

پاورلیفتینگ
آرشیو
موضوع بندی
سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1389
نتایج مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور تهران۸۹

بسمه تعالی

داروران بین المللی

فرشید سلطانی – حبیب اله عایل –رضاجعفری – سیدحمید میرزاهد -علی عبداله زاده - جمشید بابائی قانع – سعید بخشی

داوران ملی

رحیم عسکری – مجیدتلخابی –صامد قریشی- اکبر وحدانی – جعفر کریمیان - منوچهر فکور- میلاد ارزاقی –مرتضی جانقربان –حسن هاشم نژاد –محمدرضا فتح جلالی- ناصر ذوقی – رضا جامعی اسکویی – عسکر نجات- علیرضا اندک رنج – روح اله شادپور- سید امیر موسوی

نتایج انفرادی                                         S      BP      DL          TOTAL

53کیلوگرم

 نوجوانان 1.علی کشاورزی   قزوین         110       75   150       335کیلوگرم

2.حسام عبدالکریم زاده           کردستان    120    5/67 5/132      320کیلوگرم

3-صادق علیزاده                   خوزستان   90        70     130       290کیلوگرم

جوانان 1-مهرداد ظفری  امام حسن شیراز 5/142   90   5/157      390کیلوگرم

2-مهدی قراقیه                     قم              125  5/92     160    5/377کیلوگرم

3-مهدی منصوری               زنجان        90        85   5/142   5/317کیلوگرم

59کیلوگرم

 نوجوانان1-احسان حسین پور اصفهان      135      90     175      400 کیلوگرم

2-کیوان طاهری   لرستان                     100     110     160        370کیلوگرم 

3-امیر مصطفوی زارع   زنجان             120     80       160        360کیلوگرم

جوانان1-سامان ملکی     کرمانشاه       5/192   5/102  5/207    5/502کیلوگرم

2-امیر سلیمی           قم                       160      95       175        430کیلوگرم

3-حسین دلدار  پهلوان سالار چهارمحال   145     5/87     175      5/407کیلوگرم

بزرگسالان 1- یونس محمدی   خوزستان  235     140      175         550کیلوگرم

2- آرمان دل زنده               کرمان    5/152     105      170      5/427کیلوگرم

3-اکبر وحدانی               پارس تبریز    140  5/102   5/182        425کیلوگرم

مستر1 1-رسول همتی      قزوین          150     105       165        420کیلوگرم

2-مهران عظیمی           فدک همدان     105      75        140         320کیلوگرم

مستر2  1- اکبر راشدی   خانه جوان قم   80       55        115          250کیلوگرم

2- محمد رضا عمرانی  ماشین سازی اراک 80    60     5/107      5/247کیلوگرم

3- رحیم حباری            آ-غربی           45       45        100          190کیلوگرم

مستر3  1- قلی آبراهه      ایثار قائم شهر    60      55      110   225کیلوگرم

مستر4  1- فضائل حسنی    زنجان           80       40      95     215کیلوگرم

66کیلوگرم

 نوجوانان1-رسول نظری تربت حیدریه    170  5/112   210    5/492کیلوگرم

2-پوریا رحیمی    کردستان                   185    5/97   180     5/462کیلوگرم

3-سعید قربانی           اصفهان              150       95    185        430کیلوگرم

جوانان 1-امیر اسداله زاده  قم                200   5/127  225      5/552کیلوگرم

2-محمد زارعی          خوزستان           195   5/117   210      5/552کیلوگرم

3-میلاد نصیری   پهلوان سالارچهارمحال185      115    210         510کیلوگرم

بزگسالان 1- سید احمداحمدزاده  خوزستان 220  5/132   230        5/582کیلوگرم

2- امیر اسدالله زاده      قم                    200     125     225          550کیلوگرم

3- غلامرضا دهبان    قهرمان سالار کرمانشاه185 125   195           505کیلوگرم

مستر1  1-مهرداد باقری   ماهیان خاویاری گیلان160   5/117 5/177 455کیلوگرم

2- علیرضا بلدی   اصفهان                  105    5/92     5/152        350کیلوگرم

3- هوشنگ مالکی       زنجان              110    100    130           340کیلوگرم

مستر2  1- فضل اله صالحی  اصفهان    150    100   170         420کیلوگرم

2- کریم گرشاسبی     البرز                 140    110   5/162    5/412کیلوگرم

3- داوود خلیل زاده  ایثار قائم شهر       120     60     155          335کیلوگرم

مستر3  1- علی حیدر ثاقب   ماهیان خاویاری  110  80     155         345کیلوگرم

2- قدمعلی حیدری   اصفهان               5/27    5/37  5/82      5/147کیلوگرم

مستر4  1- عبداله دادمهر سنندج               80   80   130           290کیلوگرم

74کیلوگرم

نوجوانان 1-حسین شادفر اصفهان    225     5/112          220        5/557کیلوگرم

2-امید قناعت         البرز              160     5/122         230        5/512کیلوگرم

3-ساسان تبسمی  آ-غربی              165     130             205           500کیلوگرم

جوانان 1-حمید حیدری کارون پارس   245      125           250            620کیلوگرم

2-ایوب صالحی    کردستان          235       135         5/237        5/607کیلوگرم

3-پدرام کرم سیما  ذوالفقارحیدرکرمانشاه220    145   5/232      5/597کیلوگرم

بزرگسالان1-مصطفی سمیعیان  تهران 240  5/142     270         5/652کیلوگرم

2- پدرام کرم سیما قهرمان سالار کرمانشاه 240     5/152    5/232       625کیلوگرم

3- روزبه جعفری نمین  آریا قرایی 5/242   145      5/222      610کیلوگرم

مستر1  1-اکبرذوالقدر تاکستان   220   175  225   620کیلوگرم

2- مرتضی مزدور دشتابی  اصفهان 215  125  225   565کیلوگرم

3- حبیب اله نعیم حسنی  چالوس   185  100  5/197   5/482کیلوگرم

مستر2  1- ناصر صفرپور تهران  150  120  160  430کیلوگرم

2- عباس ناصری مس سرچشمه    155   5/112  5/152  420کیلوگرم

3- علی عبداله زاده  خوزستان    170   5/62   5/177  410کیلوگرم

مستر3 1- حسن عرب بافرانی  قزوین 5/117  5/72 5/172 5/362کیلوگرم

2- علی کرم باقری نیا خوزستان 120  95  130   345کیلوگرم

3- محمود سپه دوست  کرمان  110  5/67  140  5/317کیلوگرم

مستر4 1- محمدابراهیم موثقی رشت 100  5/57  140 5/297کیلوگرم

83کیلوگرم

نوجوانان 1-رضا خادمی خوزستان260   135    230                   625کیلوگرم

2- سجاد رویاوی       خوزستان            210  5/137   230               5/577کیلوگرم

3-سعید مشگل گشا    امام حسن شیراز     205  5/147  5/212               565کیلوگرم

جوانان1-صباح میرکی  کردستان            240  160     255                  655کیلوگرم

2-فریدون گیلاسی   خوزستان                245   155    250                  650کیلوگرم

3-میثم شهبازی فر  ذوالفقارحیدر کرمانشاه 250  5/162  230              5/642کیلوگرم

بزرگسالان 1- سعیدکشاورز  قزوین     260   5/162   270     5/692کیلوگرم

2- مجید مریدی  لرستان  255  5/162    5/272    690کیلوگرم

3- هادی استخر   قم    270  150   250   670کیلوگرم

مستر1  1- لطیف عوض زاده  225  5/117  235  5/577کیلوگرم

2- مهرداد زارعی گیلان 180  150  5/197  5/527کیلوگرم

3- ابوالقاسم سلیمانی   البرز  185  145  195  525کیلوگرم

مستر2  1- عباس افشاری پور کرمان  185  150  220  555کیلوگرم

2- عبدالحسین صحرائیان  اصفهان  180  100  175  455کیلوگرم

3- محمود کمالی تهران 120  130  5/162  5/412کیلوگرم

مستر3 1- منصور معرفتی  سنندج 145  90  180  415کیلوگرم

2- علی لفظی  ارومیه 110  100 150  360کیلوگرم

3- فریبرز تابش  البرز  110  5/102  130  5/342کیلوگرم

مستر4 1- محمدحسن دانشور  کوثر ساری 130  5/72  130  5/332کیلوگرم

2- سید عیسی مهاجرانی ماشین سازی اراک  90  70  110  270کیلوگرم

3- محمد جواد اکرمی  تهران  50  50  85   185کیلوگرم

93کیلوگرم

نوجوانان 1-حسین رحیمی نیکو زنجان 180 5/147 190            5/517کیلوگرم

2-ناصر بهشتی  تهران                           5/212  125   175            5/512کیلوگرم

3-توحید نصیری    ذوالفقارحیدر کرمانشاه   5/182 120   5/182            485کیلوگرم

جوانان 1-علیرضا رضایی کارون پارس      285     180   250              715کیلوگرم

2-محمد حسین مینا                 قم             270      145    5/272         5/687کیلوگرم

3-علیرضا جهاشاهی      امام حسن شیراز    5/252  5/142  270              665کیلوگرم

بزرگسالان1- جمال مظفری ماشین سازی اراک 265  170  300  735کیلوگرم

2- ابراهیم اکبری  ماشین سازی اراک 275  5/172  285  5/732کیلوگرم

3-کامران خسروی  لرستان 265  5/197  270  5/732کیلوگرم

مستر1 1- بختیار درخشان  ایلام  5/217  5/172  235  625کیلوگرم

2- جواد جلیلی ماشین سازی اراک  235  145  5/232  5/612کیلوگرم

3- سیروس دهبان  قزوین؟  5/323  145  5/232  610کیلوگرم

مستر2 1- یحیی علیخانی  اصفهان  195  125  205  525کیلوگرم

2- محمد حاجی  تهران  190  135  5/1975/522کیلوگرم

3- نادر جعفری  تهران  180  145  195  520کیلوگرم

مستر3 1- عثمان مهران  سنندج  135  125  5/157  5/417کیلوگرم

2- صمد محمدی ماشین سازی اراک 60  5/72  130  5/262کیلوگرم

3- علی اصغر بی نیاز  خراسان رضوی  70  90  100  260کیلوگرم

105کیلوگرم

نوجوانان 1-یونس نادری اصفهان      290     165   245             700کیلوگرم

2-سعید آزاد فلاح   قزوین                         5/247  175     230          5/652کیلوگرم

3-کیوان صالحی     کردستان                   210       145     215            570کیلوگرم

جوانان 1-مصطفی رنجبر     کارون پارس   320       180    300            800کیلوگرم

2-محمد مهدی عسکری     امام حسن شیراز   5/302   5/162  320           785کیلوگرم

3-سید حسن موسوی نژاد   گیلان                 270      190     255            715کیلوگرم

بزرگسالان 1- مصطفی رنجبر  خوزستان  330  190  320  840کیلوگرم

2- محمد مهدی عسکری  قم  5/302  165  315  5/782کیلوگرم

3- مهدی مرادی  ارسلان لاهیجان  5/292  175  5/297  765کیلوگرم

مستر1  1- علی مرادی  اصفهان  260  165  250  675کیلوگرم

2- علی اشرف نرگسی  ایلام  205  5/177  215  5/597کیلوگرم

3-رضا بخشیدنی  البرز 200  175  215  590کیلوگرم

مستر2 1-اکبر بهمن یار  چالوس 210  135  215  560کیلوگرم

2-علیرضا فرامرزی  ایلام  190  120  205  515کیلوگرم

3- جعفر نیری  اصفهان  185 120  5/202  5/507کیلوگرم

مستر3  1- حسن ولی زاده 145  110  180  435کیلوگرم

2- احمدعلی بنی اسد  تهران  30  70  60  160کیلوگرم

120کیلوگرم

نوجوانان1-پویا جمشیدی قزوین  255        190       5/262        5/707کیلوگرم

2-محمد علی آزادی نژاد    فم                 240    170       250              660کیلوگرم

3-احسان حیدری  خوزستان                   230    5/162     230             5/622کیلوگرم

جوانان 1-اسماعیل اوجاباری کارون پارس  265    190      285                 740کیلوگرم

2-سینا رحیمی   ماشین سازی اراک          285     180      5/272          5/737کیلوگرم

3-سجاد غلامی ذوالفقارحیدرکرمانشاه       230      5/202   5/282             715کیلوگرم

بزرگسالان 1- مهدی مافی غلامی  خوزستان  330  205  315  850کیلوگرم

2- مهدی رمضانی  قزوین  315  5/197  300   5/812کیلوگرم

3-  سیدرضا کاتب پور آریاقرائی ورامین 305  170  5/312  5/787کیلوگرم

مستر1 1- عباس گلستانی  تهران  290  180  290  760کیلوگرم

2- علیرضا کیوان فر  خوزستان  230  155  230  615کیلوگرم

3- علی ظفرآبادی  طاهر فارس  215  155  5/237  5/607کیلوگرم

مستر2 1- حسین میرشکاری  چالوس 230  180  190  600کیلوگرم

2- محمدتقی آذرلو ماشین سازی اراک  190  120  220  530کیلوگرم

3- عادل نواعتقاد  ماشین سازی اراک  150  130  5/162  5/442کیلوگرم

مستر3  1- محمدرضا فردین  خراسان رضوی  85  60  130  275کیلوگرم

2- حسین همتی هزاوه  ماشین سازی اراک  70  5/92  70  5/232کیلوگرم

120+کیلوگرم

نوجوانان 1-محمد علی موسی زاده کرمان    250   5/152     5/267           670کیلوگرم

2-محمد کرد رضا     مازندران                 260    160      250                670کیلوگرم

3-رضا باجوروند      خوزستان              230       170     5/252          5/652کیلوگرم

جوانان 1-اکبر بخشی   تهران                  260      5/212    285           5/757کیلوگرم

2-حجت کریمی افشار    کرمان                260      215      275               750کیلوگرم

3-شهاب عباسی           تهران                 275     150      5/312          5/737کیلوگرم

بزرگسالان 1- جعفر پیری نیا  ایلام   5/332  220  5/312  865کیلوگرم

2- نوید کیفری  گلستان  350  200  300  850کیلوگرم

3- مجیدذاکری  کرمان  310  200  295  805کیلوگرم

مستر1  1- کاظم صفائی امورماهیان خاویاری  245  145   5/272  5/662کیلوگرم

2- رضا کلانتری  زنجان  200  160  120  480کیلوگرم

مستر2  1- جعفر جعفری  زنجان  235  115  100  450کیلوگرم

مستر3  1- محمدحسین زارعی  خراسان رضوی 40  50  50  140کیلوگرم

مستر4  1- اسفندیار ابراهیم زاده  خراسان رضوی   30  30  50  110کیلوگرم

نتایج تیمی

نوجوانان 1-قزوین      46امتیاز     2-اصفهان   45امتیاز   3-خوزستان  45امتیاز

قهرمان قهرمانان  رضا خادمی  خوزستان با 422امتیاز

جوانان 1-کارون پارسA 55امتیاز 2-تربیت بدنی قم44امتیاز 3ذوالفقارحیدرکرمانشاه43امتیاز

قهرمان قهرمانان مصطفی رنجبر کارون پارس  با 481امتیاز

بزرگسالان 1- خوزستان  55امتیاز  2- قهرمان سالار کرمانشاه 35امتیاز  3- لرستان 34امتیاز

قهرمان قهرمانان  سید احمد احمدزاده  خوزستان  با525امتیاز

مستر1  1-اصفهان  37امتیاز 2- البرز 32امتیاز  3- قزوین 31امتیاز

قهرمان قهرمانان اکبر ذوالقدر  تاکستان  با449امتیاز

مستر2 1-اصفهان  48امتیاز 2- تهران 43امتیاز 3- ماشین سازی اراک 38امتیاز

قهرمان قهرمانان عباس افشاری پور کرمان  با374امتیاز

مستر3  1- ماشین سازی اراک 37امتیاز  2- خراسان رضوی  32امتیاز 3- سنندج 24امتیاز

قهرمان قهرمانان  منصور معرفتی  سنندج  با282امتیاز

                                                                                   تهیه وتنظیم

                                                                                جمشیدبابائی قانع  

                                                                          کمیته فنی پاورلیفتینگ


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 115259


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

تبلیغات

باشگاه ارسلان لاهیجان

 به مدیریت و مربیگری جمشید بابایی قانع

شماره تماس دریافت برنامه برای پرس سینه وپاورلیفتینگ از مبتدی تا قهرمانی 09119464870