پاورلیفتینگ

وب اختصاصی جمشید بابایی قانع

پاورلیفتینگ
آرشیو
موضوع بندی
دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1389
نتایج مسابقات پرس سینه یاسوج۱۳۸۹دیماه

بسمه تعالی

داروران بین المللی

فرشید سلطانی – حبیب اله عایل – شهریار مهریزی – رحیم عسکری – علی عبداله زاده - جمشید بابائی قانع

داوران ملی

اکبر وحدانی – مرتضی جانقربان – داود ساعد – جعفر کریمیان – مهدی ارباب

منوچهر فکور- حسین صلاح الدین – میلاد ارزاقی –سید احمد احمدزاده

نتایج انفرادی

53کیلوگرم نوجوانان 1.صادق شیخ زاده خوزستان 125کیلوگرم

2.محید صالحی  آبشار گراش 80کیلوگرم

3.علی کشاورزی  قزوین 70کیلوگرم

جوانان 1.مهدی ارباب  یاسوج 145کیلوگرم

2.حامد رحمانی  قزوین 125کیلوگرم

3.حمیدرضا آزاد  شهرداری گراش 95کیلوگرم

59کیلوگرم نوجوانان 1.ابراهیم اسدی شهرداری گراش 135کیلو

2.مجتبی موقر گیلان 130کیلوگرم

3.ساسان رشتیانی  بوشهر 110کیلوگرم

جوانان 1.احمد اعتمادیان  بوشهر 145کیلوگرم

2.محمد جعفری  شهرداری گراش 115کیلوگرم

3.سامان حاتمی  یاسوج  95کیلوگرم

بزرگسالان 1.منصور علیپور خوزستان 180کیلوگرم

2.علی اکبر داراب پور بوشهر 167.5کیلوگرم

3.حسین اسلام پرست  یاسوج 140کیلوگرم

مستر2- 1.رحمان فعال  خوزستان 65کیلوگرم

2.رحیم جباری  آ- غربی 45کیلوگرم

66کیلوگرم نوجوانان 1.داود خضری نیا عیاران پارس تبریز 150کیلوگرم

2.داود سعادتیان بوشهر 140کیلوگرم

3.حسن مظفری بوشهر 130کیلوگرم

جوانان 1.جواد ارضی فارس 165کیلوگرم

2.محمد حسین رشیدزاده عیاران پارس تبریز 165کیلوگرم

3.عباس پرانیان خوزستان 160کیلوگرم

بزرگسالان 1.اکبر وحدانی  یاسوج 117.5کیلوگرم

2.حجت توحیدی نژاد ملی حفاری  115کیلوگرم

مستر3- 1.محمود سپه دوست کرمان 60کیلوگرم

74کیلوگرم  نوجوانان 1.آسو آگوشی  عیاران پارس تبریز 160کیلوگرم

2.حسین کریمی خوزستان 155کیلوگرم

3.حامد حسین زاده آبشار گراش 135کیلوگرم

جوانان 1.مهرداد محمد خانی کرمان 187.5کیلوگرم

2.محمدرضا آذرمینا آبشار گراش 187.5کیلوگرم

3.سعید خلفی خسرجی خوزستان 175کیلوگرم

بزرگسالان 1.اکبر عبدالهی غفوری ملی حفاری 250کیلوگرم

2.محسن جهانبازی چهار محال بختیاری 205کیلوگرم

3.داود ساعد یاسوج 202.5کیلوگرم

مستر1 – 1.اکبر ذوالقدر تاکستان 180کیلوگرم

2.محمد رضا یوسف گودرزی   الیگودرز  155کیلوگرم

3.نعمت اله حسین زاده مس سرچشمه 145کیلوگرم

مستر2- 1.عباس ناصری  مس سرچشمه 130کیلوگرم

83کیلوگرم  نوجوانان  1. امید رحمانی ایلام 195کیلوگرم

2.سعید رشید نهال ایلام 190کیلوگرم

3.محمد حسینعلی زاده   رکورد تربت حیدریه 165کیلوگرم

جوانان  1.مهدی خسرونژاد  آبشار گراش 207.5کیلوگرم

2.اسماعیل امیری خوزستان 205کیلوگرم

3.حامد سارابیگی  ایلام  180کیلوگرم

بزرگسالان 1.علی عنایتی  ملی حفاری 240کیلوگرم

2.اسماعیل امیری خوزستان  215کیلوگرم

3.اسماعیل گودرزی الیگودرز 192.5کیلوگرم

مستر1- 1.عبدالرضا کریمی  یاسوج 180کیلوگرم

2.مهدی معصوم زاده فرد شیراز 110کیلوگرم

3. علی ارشدی  یاسوج 100کیلوگرم

مستر2- 1.اسماعیل کاکائی گلچین کرمانشاه 140کیلوگرم

2.غلامعلی باروئی شهید محسنی دزفول 115کیلوگرم

3.جهانگیر کیانپور تهمتن شهرکرد 100کیلوگرم

مستر3- 1.قربانعلی صادقی خوزستان 70کیلوگرم

مستر4- 1.کاظم فروتن  هدف فارس 95کیلوگرم

93کیلوگرم نوجوانان  1.سامان پوریا فرد بوشهر 225کیلوگرم

2.سیدرضا قوچی ایلام 200کیلوگرم

3.محمد جعفرزاده شهرداری گراش 185کیلوگرم

جوانان 1.حسین حمیدی پور خوزستان 250کیلوگرم

2.همایون کریمی زاده کرمانشاه 215کیلوگرم

3.محمد علی حسینی  یاسوج 200کیلوگرم

بزرگسالان 1. مجید حاج آقا برگ  ملی حفاری 270کیلوگرم

2.مسعود پورخیری بوشهر 250کیلوگرم

3.سامان پوریا فرد بوشهر 240کیلوگرم

مستر 1- 1.محمدرضا تقی پور خوزستان 180کیلوگرم

2.ابوالفضل رحمانی  تاکستان 170کیلوگرم

3.محمد مراد حسن نجف آبادی یاسوج 150کیلوگرم

مستر2- 1.یحیی علیخانی  یاسوج 145کیلوگرم

2.نجم الدین میرزائی   الیگودرز 100کیلوگرم

مستر3- 1.علی اصغر بی نیاز  خراسان 110کیلوگرم

2.علیرضا صمصامی مخابرات فارس 80کیلوگرم

105کیلوگرم  نوجوانان 1.محمد صادق نداف پور بوشهر 195کیلوگرم

2.یونس نادری  یاسوج 192.5کیلوگرم

3.حسین پورزمانی گیلان 125کیلوگرم

جوانان 1.مسعود انگالی بوشهر 247.5کیلوگرم

2.سالار لطف یار یاسوج 225کیلوگرم

3.یونس کشاورز ایلام 220کیلوگرم

بزرگسالان 1.سید صامد قریشی  یاسوج 280کیلوگرم

2.فرهاد قصابیان  یاسوج 270کیلوگرم

3.مسعود انگالی  بوشهر 252.5کیلوگرم

مستر1- 1.همایون هادی  تهمتن شهرکرد 220کیلوگرم

2.علی اشرف نرگسی  ایلام 212.5کیلوگرم

3. عبداله عبداله نیا  یاسوج  200کیلوگرم

مستر2- 1.محسن عاملی   یاسوج  130کیلوگرم

2.هوشنگ میرشکاری  مخابرات فارس 120کیلوگرم

مستر3- 1.سیروس سالاری  مخابرات فارس  55کیلوگرم

120کیلوگرم  نوجوانان  1.حسین فتحی زاهد  یاسوج 230کیلوگرم

2.سعید آزادفلاح قزوین 227.5کیلوگرم

3.سجاد خسروی کرمانشاه 227.5کیلوگرم

جوانان 1.احمد فروزنده هفشجان جهار محال 247.5کیلوگرم

2. سجاد غلامی   یاسوج  240کیلوگرم

بزرگسالان 1.حمید داوری  ایلام  230کیلوگرم

2.علی شهریاری سرحدی گراش فارس 180کیلوگرم

مستر1 – 1.مصطفی چک   زنجان   210کیلوگرم

2.غلامرضا عجربی  یاسوج  145کیلوگرم

مستر2 – 1وخداکرم علیپور تختی چهار محال  140کیلوگرم

مستر3 -1.سید مجدالدین نیرومند   مخابرات فارس  110کیلوگرم

2.محمدرضا فردین  خراسان رضوی  60کیلوگرم

120+کیلوگرم  نوجوانان 1. بهزاد فریادی ایلام  210کیلوگرم

2.احمد بهار مست هفشجان چهارمحال 155کیلوگرم

جوانان 1.علی نعمت زاده  خوزستان 285کیلوگرم

2.اسماعیل میرزاخانی هفشجان چهارمحال 250کیلوگرم

3. سجاد مسعودی خوزستان 240کیلوگرم

بزرگسالان 1.حمید رحمتی ملی حفاری خوزستان 305کیلوگرم

2.غلامرضا قربانی گراش فارس   250کیلوگرم

مستر1-1.جتبی خاکسار یزدی  غرد شیراز  185کیلوگرم

مستر2 -1.مصیب قربانی  خراسان رضوی 50کیلوگرم

نتایج تیمی

نوجوانان 1.بوشهر  52امتیاز

2.ایلام 42امتیاز

3. یاسوجA  3امتیاز

قهرمان قهرمانان سامان پوریافرد  بوشهر با 143امتیاز

جوانان 1. خوزستان 49امتیاز

2.یاسوج 44امتیاز

3. بوشهر 30امتیاز

قهرمان قهرمانان علی نعمت زاده خوزستان با 161امتیاز

بزرگسالان 1ملی حفاری خوزستان  60امتیاز

2.یاسوج   49امتیاز

3.بوشهر  41امتیاز

قهرمان قهرمانان اکبر عبدالهی غفوری  ملی حفاری با 182امتیاز

مستر1- 1.یاسوج  45امتیاز

2. تاکستان  21امتیاز

3. فرد شیراز 21امتیاز

قهرمان قهرمانان همایون هادی  چهار محال  با 136امتیاز

مستر2 – 1.یاسوج  24امتیاز

2.چهارمحال  20امتیاز 

3.خوزستان  12امتیاز

قهرمان قهرمانان اسماعیل کاکائی    گلچین کرمانشاه با95امتیاز

مستر3 – 1.مخابرات فارس 33امتیاز

2. خراسان رضوی 21امتیاز

3.خوزستان 12 امتیاز

قهرمان قهرمانان علی اصغر بی نیاز خراسان رضوی با 71امتیاز

                                                                    تهیه وتنظیم

                                                                 جمشید بابائی قانع

                                


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 115259


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

تبلیغات

باشگاه ارسلان لاهیجان

 به مدیریت و مربیگری جمشید بابایی قانع

شماره تماس دریافت برنامه برای پرس سینه وپاورلیفتینگ از مبتدی تا قهرمانی 09119464870