پاورلیفتینگ

وب اختصاصی جمشید بابایی قانع

پاورلیفتینگ
آرشیو
موضوع بندی
جمعه 18 تیر‌ماه سال 1389
نتایج مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاههای کشور ملارد ۱۳۸۹

               

            

               

           نتایج مسابقات

52کیلوگرم 

نوجوانان  1.صادق شیخ زاده  رکورد داران اهواز  120کیلوگرم

2.ابراهیم اسدی  ایران جوان فارس  110کیلوگرم

3.مجید شمسی  ایران جوان فارس  87.5کیلوگرم

جوانان  1.ابوالفضل حسن پور  ولفجر نیریز فارس  120کیلوگرم

2.حامد رحمانی  قزوین  112.5کیلوگرم

56کیلوگرم تعداد شرکت کننده 32نفر

نوجوانان  1.سامان مهری  رفسنجان  122.5کیلوگرم

2.محسن چتر آبگون  ایران جوان فارس  117.5کیلوگرم

3.سالار دره قائدی  اصفهان    115کیلوگرم

جوانان  1.مهدی ارباب   بتن کرمانشاه 152.5کیلوگرم   دراین دسته آقای مهدی ارباب 5کیلورکورد ایران را ترقی دادند

2.کیانوش رئیسی  ایلیا چهارمحال  142.5کیلوگرم

3.احمد اعتمادیان  خوزستان  140کیلوگرم

بزرگسالان  1.منصور علی پور  ملی حفاری   167.5کیلوگرم در این دسته آقای علی پور 12.5کیلو رکورد ایران را شکستند

2.مهدی ارباب  کرمانشاه  150کیلوگرم

3.صادق شیخ زاده  خوزستان  130کیلوگرم

مستر2 1.حسین خلیل زاده  مازندران  115کیلوگرم در ایندسته آقای خلیل زاده 10کیلو رکورد ایران را ترقی دادند

2.محمد رضا عمرانی  مرکزی  60کیلوگرم

3.حسین قاسمی  اصفهان  47.5کیلوگرم

60کیلوگرم 

نوجوانان  1.فرشید عارفی  رفسنجان 135کیلوگرم

رضا زارعی  رباط کریم  125کیلوگرم

3.حامد براتی  اصفهان  120کیلوگرم

جوانان  1.عیاس سهرابی  تهران  147.5کیلوگرم

2.محمد جواد هنر ایران جوان فارس  140کیلوگرم

3.محمد رضا آذر مینا  بوشهر  140کیلوگرم

بزرگسالان  1.کوشا معتمدی  180کیلوگرم

2.علی اکبر داراب پور ملی حفاری  167.5کیلوگرم

3.مسلم مسرور  ایران جوان فارس  157.5کیلوگرم

مستر 1  1.محمد رضا وجدانی  گشتاسب مشهد  142.5کیلوگرم در ایندسته آقای وجدانی 10کیلو رکورد ایران را شکستند

2.سعید عسگری  ایران جوان فارس  60کیلوگرم

مستر2  1.علیرضا ستوده  امور ماهیان خاویاری گیلان70کیلوگرم

2.رحمان فعال  خوزستان  60کیلوگرم

مستر3  1.علی حیدر ثاقب  امور ماهیان خاویاری گیلان  80کیلوگرم

2.رحمت اله ظاهری  همدان  50کیلوگرم

مستر4   1.محمد مهاجرانی  ماشین سازی اراک  67.5کیلوگرم در ایندسته آقای مهاجرانی27.5کیلو رکورد ایران را شکستند

67.5کیلوگرم تعداد شرکت کننده 51نفر

نوجوانان  1. سجاد ذوالفقاری  ایلام   150کیلوگرم

2.محمد رضا محمود آبادب پاور سیرجان 145کیلوگرم

3.حسین فرهادی  هدف فارس  137.5کیلوگرم

جوانان   1.عماد محمد تقوائی  بوشهر  170کیلوگرم

2.حسین کلاته  تهران  150کیلوگرم

3.سید بهزاد صالحی  رکورد دارن اهواز خوزستان 150کیلوگرم

بزرگسالان  1.محسن احمدیان  بتن کرمانشاه  187.5کیلوگرم

2. عبدالرضا آقابیگی بتن کرمانشاه  182.5کیلوگرم

3.مهدی نور عیسی آستارا گیلان  177.5کیلوگرم

مستر1   1.مهرداد باقری  امور ماهیان خاویاری گیلان 132.5کیلوگرم

2.علی هادیان  ماشین سازی اراک 122.5کیلوگرم

3.حسن حاجی کناری   مازندران 112.5کیلوگرم

مستر2  1.کریم گرشاسبی  کرج   112.5کیلوگرم

2.خلیل اسدی فخر   همدان   100کیلوگرم

3.عباسعلی پناهی  صنایع غذایی موسیان   95کیلوگرم

مستر3   1.منوچر سرفراز  تربیت بدنی لاهیجان  110کیلوگرم در ایندسته آقای سرفراز 10کیلو رکورد ایران را شکستند

2.محمود سپه دوست   مس سرچشمه  60کیلوگرم

مستر4    1.عبداله دادمهر  کردستان  80کیلوگرم

75کیلوگرم

نوجوانان  1.سعید رشید نهال ایلام  185کیلوگرم

2.آسو آگوشی  کرمانشاه   177.5کیلوگرم

3.سامان عبدلی  کرمانشاه  165کیلوگرم

جوانان   1.علیرضا گلناری  رفسنجان  210کیلوگرم در ایندسته آقای گلناری 5کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند

2.اسماعیل امیری اهواز   200کیلوگرم

3.مهدی خسرو نژاد  بوشهر  195کیلوگرم

بزرگسلان  1.اکبر غفوری   ملی حفاری  252.5کیلوگرم در ایندسته آقای غفوری 2.5کیلو رکورد ایران را شکستند

2.سامان یاری همدان  212.5کیلوگرم

3.منصور دولتی   دولتی تهران  210کیلوگرم

مستر1   1.اکبر ذوالقدر  کرج  180کیلوگرم

2.عبدالعضیم جمید زاده  خوزستان  155کیلوگرم

3.نعمت اله حسین زاده  مس سرچشمه  152.5کیلوگرم

مستر2    1.عباس افشاری پور   مس سیرچشمه  155کیلوگرم در ایندسته آقای افشاری پور 2.5کیلو رکورد ایران را شکستند

2.عباس ناصری  مس سرچشمه  140کیلوگرم

3.کریم خانجانی  امور ماهیان خاویاری گیلان  122.5کیلوگرم

مستر3   1.ابوالقاسم ملک زاده  همدان   90کیلوگرم

2.فریبرز تابش  کرج  90کیلوگرم

3.حسن عرب   قزوین  65کیلوگرم

مستر4   1.  کاظم فروتن  هدف فارس  90کیلوگرم در ایندسته آقای فروتن 7.5کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند

2.نبی ساکی نژاد ماشین سازی اراک  75کیلوگرم

3.اسماعیل قرائی  خراسان   75کیلوگرم

82.5کیلوگرم

نوجوانان   1.امید رحمانی  ایلام   160کیلوگرم

2.محمد حسینعلی زاده   گشتاسب مشهد  160کیلوگرم

3.میلاد مانی  قزوین  130کیلوگرم

جوانان  1.ناصر کاشی   ولیعصر رباط کریم  212.5کیلوگرم

2.محمد بیدلی خالصی  ایران جوان فارس  210کیلوگرم

3.هاشم شمسائی  هدف فارس  195کیلوگرم

بزرگسالان  1.علی عنایتی  ملی حفاری  235کیلوگرم

2.ناصر کاشی  تهران  220کیلوگرم

3.مهدی شهسواری  کرج  220کیلوگرم

مستر1   1.محمد فرید یکتا  رشت  187.5کیلوگرم

2.عبدارضا کریمی   خوزستان  185کیلوگرم

3.عبداله جمشیدی زهی  سیستان بلوچستان   162.5کیلوگرم

مستر2   1.حسین فرجی  ماشین سازی اراک  145کیلوگرم

2.اسماعیل کاکایی  رنجان بتن کرمانشاه  135کیلوگرم

3.فاضل علی نیا باقری   آریا قرائی ورامین  125کیلوگرم

مستر3   1.محمد حاج محمدی کاشانی   قم  120کیلوگرم

2.علی اکبر پیله ور ماشین سازی اراک  110کیلوگرم

3.مصطفی صفائی  ایلام   105کیلوگرم

مستر4   1.سید عیسی مهاجرانی  ماشین سازی اراک   70کیلوگرم

2.جلیل مسروری  کردستان  50کیلوگرم

90کیلوگرم

نوجوانان 1.سامان پوریافرد   بوشهر   230کیلوگرم

2.اسداله خارستانی   هدف فارس   187.5کیلوگرم

3.احمد بهمنی   تهران   185کیلوگرم

جوانان   1.رضا عسکری   مرکزی  240کیلوگرم در ایندسته آقای عسگری 7.5کیلوگرم رکورد ایران را شکستند

2.سید علیرضا طاهری  اصفهان   205کیلوگرم

3.وحید امی زاده   آستارا    205کیلوگرم

بزرگسالان  1.مجید حاج آقابزرگی  ملی حفاری  267.5کیلوگرم در ایندسته ایشان موفق شدند 10کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دهند

2.محمد جمشیدی   تهران   252.5کیلوگرم

3.رضا عسگری  شهدای جیحون  247.5کیلوگرم  در ایندسته ایشان موفق شدند 7.5کیلو رکورد جوانان ایران را ترقی دهند

مستر1   1.بختیار درخشان   ایلام   175کیلوگرم

2.اصغر جعفری  ایلیا چهارمحال  175کیلوگرم

3.محمد حسین کمالی  امید زنجان   172.5کیلوگرم

مستر2    1.نادر جعفری  آریا قرائی ورامین  145کیلوگرم

2.عزت اله داود آبادی  ماشین سازی اراک   140کیلوگرم

3.علی دهستانی   مازندران   117.5کیلوگرم

مستر3   1. عثمان مهران   کردستان   152.5کیلوگرم  در ایندسته آقای مهران 2.5کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند

2.مصطفی اقبال  برنجان بتن کرمانشاه  130کیلوگرم

3.قاسم محمدی  ماشین سازی اراک  110کیلوگرم

مستر4    1.  محمد حسن دانشور   82.5کیلوگرم در ایندسته آقای دانشور موفق شدند 2.5کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دهند

100کیلوگرم

نوجوانان    1.حسین کریمی  رکورد داران اهواز  230کیلوگرم  دراین دسته آقای کریمی 15کیلو رکورد ایران را ترقی دادند

2.محمد عبدالهی  ایلام  140کیلوگرم

3.اکبر سلطانی آ-شرقی  140کیلوگرم

جوانان   1.مسعود انگالی  بوشهر   240کیلوگرم

2.آرمین اسماعیلی   برنجان بتن کرمانشاه  205کیلوگرم

3.مجتبی قشقایی  هدف فارس  195کیلوگرم

بزرگسالان    1.داود ابن علی  خوزستان   285کیلوگرم در ایندسته ایشان 2.5کیلو رکورد ایران را ترقی دادند

2.شهاب قابلی   برنجان بتن کرمانشاه  250کیلوگرم

3.مسعود انگالی    خوزستان   250کیلوگرم

مستر1     1.علی اشرف نرگسی  ایلام   220کیلوگرم

2.جمشید شفیع زاده   صنایع غذایی موسیان  217.5کیلوگرم

3.همایون هادی   ایلیا چهارمحال    215کیلوگرم

مستر2   1.علیرضا ابراهیم زاده    قم   185کیلوگرم

2.یحیی علی خانی    صنایع غذایی موسیان   160کیلوگرم

مستر3    1.حسن ولی زاده   ماشین سازی اراک   140کیلوگرم

مستر4    1.قربانعلی  نقشینه   کرج   40کیلوگرم

110کیلوگرم

نوجوانان  1.سعید آزاد فلاح    قزوین   225کیلوگرم  در ایندسته آقای آزاد فلاح 15کیلو رکورد ایران را شکستند

2.یزدان سامان  برنجان بتن کرمانشاه   215کیلوگرم

3.پوریا جمشیدی  آ-شرقی   197.5کیلوگرم

جوانان   1.مرتضی پورابراهیم   رفسنجان  260کیلوگرم

2.سیاووش مقدم   کرج  245کیلوگرم

3.مهدی اسداله زاده   آ- شرقی  242.5کیلوگرم

بزرگسالان  1.مهراب ملکی   ملی حفاری  285کیلوگرم

 2.سید صامد قریشی  کرج   282.5کیلوگرم

3.مرتضی پور ابراهیم   خوزستان   272.5کیلوگرم

مستر1     1.کمال حیدری ایران جوان فارس  220کیلوگرم

2.عبداله عبداله نیا  هدف فارس  210کیلوگرم

3.علی اکبر رحمانی   قزوین   185کیلوگرم

مستر2    1.محمود وفائی نژاد   فارس   175کیلوگرم در ایندسته ایشان 10کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند

2.یحییئ حسینی  آریا قرائی ورامین  157.5کیلوگرم

3.اکبر بهمن یار  مازندران   155کیلوگرم

مستر3    1.عبداله مالچی   خوزستان    110کیلوگرم

125کیلوگرم

نوجوانان   1.سامان مدبر    تبریز  217.5کیلوگرم

2.صادق امینی    مرکزی   202.5کیلوگرم

3.علیرضا حیدری زاد   اصفهان   185کیلوگرم 

جوانان   1.علی اسماعیلی   خوزستان   280کیلوگرم در ایندسته ایشان 2.5کیلو رکورد ایران را شکستند

2.سجاد عسکری   خوزستان   247.5کیلوگرم

3.یاار صمدی   اردبیل  247.5کیلوگرم

بزرگسالان   1.جابر اسد زاده  300کیلوگرم در این دسته آقای اسدزاده 5کیلوگرم رکورد ایران را شکستند

2.محمد نقشینه ملی حفاری   295کیلوگرم

3.مصطفی محمود وند  برنجان بتن کرمانشاه 295کیلوگرم

مستر1    1.یداله جلال وندی    قم   237.5کیلوگرم در ایندسته ایشان 2.5کیلو رکورد ایران را ترقی دادند

2.حسین مولائی  امور ماهیان خاویاری گیلان   215کیلوگرم

3.کاظم صفائی  امور ماهیان خاویاری گیلان   177.5کیلوگرم

مستر2    1.مسعود بختیاری   مازندران     150کیلوگرم

2.خداکرمعلی پور   ایلیا چهارمحال   147.5کیلوگرم

3.محمتقی آذرلو   ماشین سازی اراک    110کیلوگرم

مستر3    1. محمدرضا  فردین   گشتاسب مشهد    50کیلوگرم

125+کیلوگرم

نوجوانان   1.محمد حسین محمدی   خوزستان    180کیلوگرم

2.سبحان ایرانمنش   مرکزی   180کیلوگرم

3.علیرصا اسفندیاری    مازندران  130کیلوگرم

جوانان   1.احسان رشتیانی   کرج  260کیلوگرم

2.محمد کریم عزیزی  لرستان  235کیلوگرم

3.حسن خدری  بوشهر   217.5کیلوگرم

بزرگسالان  1.سعید اکبری زاده  خوزستان   310کیلوگرم در ایندسته ایشان 2.5کیلوگرم رکورد ایران را ترقی دادند

2.جواد مافی   قزوین   290کیلوگرم

3.جعفرپیرنیا  ایلام   275کیلوگرم

مستر1   1.محمد ایرانی   ماشین سازی اراک   195کیلوگرم195کیلوگرم

2.حسین کاظمی   صنایع غذایی موسیان   182.5کیلوگرم

3.مسعود عدل امینی  رکورد ارومیه  170کیلوگرم

مستر2   1.مصیب قربانی  گشتاسب مشهد  45کیلوگرم

نتایج تیمی

نوجوانان  1.خوزستان 57امتیاز  2.ایلام 54امتیاز 3.برنجان بتن کرمانشاه 39امتیاز قهرمان قهرمانان سامان پوریا فرد با 146امتیاز

جوانان   1.بوشهر 55امتیاز  2.خوزستان 48امتیاز 3.تهران 42امتیاز قهرمان قهرمانان علی اسماعیلی 160امتیاز

بزرگسالان  1.ملی حفاری ایران  72امتیاز

2.برنجان بتن کرمانشاه   54امتیاز 

3.تربیت بدنی کرج   42امتیاز  قهرمان قهرمانان اکبر غفوری  با 180امتیاز

مستر1   1.خوزستان  44امتیاز

2.ماشین سازی اراک  39امتیاز  

3.امور ماهیان خاویاری گیلان  36امتیاز قهرمان قهرمانان یداله جلال وندی  139امتیاز

مستر2    1.مازندران  52امتیاز

2.ماشین سازی اراک   47امتیاز 

3.آریا قرائی ورامین  33امتیاز  قهرمان قهرمانان علیرضا ابراهیم زاده  114امتیاز

مستر3   1.ماشین سازی اراک    36امتیاز

2.همدان  28امتیاز 

3.کرج  15  امتیاز  قهرمان قهرمانان عثمان مهران  با 99امتیاز


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 115259


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

تبلیغات

باشگاه ارسلان لاهیجان

 به مدیریت و مربیگری جمشید بابایی قانع

شماره تماس دریافت برنامه برای پرس سینه وپاورلیفتینگ از مبتدی تا قهرمانی 09119464870